به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲,۴۳۰,۰۵۷ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۷ شهریور ۱۳۹۴
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۳۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۸۷ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۶ ۰ %

ساعت ۲ تا ۳
۳ ۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۰ ۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۳ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۹ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۷ ۰ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۸ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۶ ۰ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶ ۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۰ ۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷ ۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۶ ۰ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۴ ۰ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۷۴۵ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۴۶۹ ۱۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰,۳۹۹ ۱۸ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۵۳۸ ۸ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۷۵۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۲۳۵ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸,۰۲۸ ۱۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۴۹۹ ۱۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۰۷۶ ۱۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶,۲۷۳ ۱۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۳۹۶,۳۹۹ ۶۰ %
USA
USA
۲۸۴,۱۲۱ ۱۲ %
DEU
DEU
۱۲۷,۲۸۲ ۵ %
ZZZ
ZZZ
۱۲۴,۵۲۴ ۵ %
ROM
ROM
۹۲,۷۱۷ ۴ %
RUS
RUS
۸۸,۲۸۴ ۴ %
CHN
CHN
۵۰,۳۱۴ ۲ %
GBR
GBR
۳۳,۷۹۹ ۱ %
UKR
UKR
۲۲,۷۱۸ ۱ %
FRA
FRA
۱۹,۸۱۴ ۱ %
CAN
CAN
۱۴,۶۹۳ ۱ %
NLD
NLD
۱۲,۰۹۶ ۱ %
ITA
ITA
۹,۳۱۸ ۰ %
IND
IND
۹,۱۲۰ ۰ %
POL
POL
۸,۳۳۷ ۰ %
TUR
TUR
۷,۲۰۲ ۰ %
DNK
DNK
۷,۱۶۲ ۰ %
KOR
KOR
۶,۱۹۳ ۰ %
IDN
IDN
۶,۰۰۵ ۰ %
AUS
AUS
۵,۹۲۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۳۵ ۷۳ %
Mozilla
Mozilla
۶۰ ۱۳ %
Other
Other
۲۹ ۶ %
Firefox
Firefox
۲۶ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲ ۰ %
Safari
Safari
۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۸۵ ۶۲ %
Other ۹۳ ۲۰ %
Windows 10 ۵۰ ۱۱ %
Linux ۲۵ ۵ %
Windows 8 ۴ ۱ %
Vista ۲ ۰ %
iOS ۱ ۰ %
XP ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده