به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۲,۵۱۳,۹۸۸ نفر
۱,۱۴۸ نفر
۴,۲۸۳ نفر
۷ شهریور ۱۳۹۴
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۹ ۲۲   کاربر ۲۲   صفحه
۱۲/۰۸ ۶۳   کاربر ۶۳   صفحه
۱۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۱ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۳۰ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۱/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۲۸ ۲   کاربر ۶   صفحه
۱۱/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۲۶ ۳   کاربر ۱۶   صفحه
۱۱/۲۵ ۳   کاربر ۴   صفحه
۱۱/۲۴ ۱   کاربر ۱۶   صفحه
۱۱/۲۳ ۴   کاربر ۵   صفحه
۱۱/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۲۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۱/۲۰ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۱/۱۹ ۲   کاربر ۴۴   صفحه
۱۱/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۷ ۲۵   کاربر ۲۵   صفحه
۱۱/۱۶ ۴   کاربر ۴   صفحه
۱۱/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۹۳ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۲ ۰ %

ساعت ۲ تا ۳
۶ ۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۰ ۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۹ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۴ ۰ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۹ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۲ ۰ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸ ۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۸ ۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۲ ۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۹ ۰ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۰ ۰ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۷۶۳ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۴۷۷ ۱۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰,۴۰۷ ۱۸ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۵۴۲ ۸ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۷۶۰ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۲۴۲ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸,۰۳۲ ۱۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۵۰۵ ۱۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۱۰۰ ۱۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶,۲۸۳ ۱۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۴۱۷,۳۰۶ ۵۹ %
USA
USA
۲۹۶,۵۳۹ ۱۲ %
ZZZ
ZZZ
۱۳۲,۱۹۴ ۶ %
DEU
DEU
۱۳۰,۱۶۴ ۵ %
ROM
ROM
۹۵,۷۸۲ ۴ %
RUS
RUS
۹۳,۶۷۳ ۴ %
CHN
CHN
۵۱,۰۸۵ ۲ %
UKR
UKR
۳۸,۸۸۲ ۲ %
GBR
GBR
۳۵,۹۳۶ ۱ %
FRA
FRA
۲۰,۳۸۴ ۱ %
CAN
CAN
۱۴,۹۴۸ ۱ %
NLD
NLD
۱۲,۷۲۱ ۱ %
ITA
ITA
۹,۵۱۴ ۰ %
IND
IND
۹,۲۶۴ ۰ %
POL
POL
۸,۷۶۳ ۰ %
AUT
AUT
۸,۱۴۴ ۰ %
DNK
DNK
۷,۳۵۳ ۰ %
TUR
TUR
۷,۲۸۰ ۰ %
KOR
KOR
۶,۳۷۹ ۰ %
AUS
AUS
۶,۱۳۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۴۶ ۵۸ %
Firefox
Firefox
۱۴۴ ۲۴ %
Mozilla
Mozilla
۶۱ ۱۰ %
Other
Other
۳۴ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۶ ۱ %
Safari
Safari
۳ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۹۰ ۴۹ %
Windows 10 ۱۶۳ ۲۷ %
Other ۹۹ ۱۷ %
Linux ۳۷ ۶ %
Windows 8 ۴ ۱ %
Vista ۲ ۰ %
iOS ۱ ۰ %
XP ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده