به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۳,۱۶۴,۸۸۱ نفر
۱,۱۳۲ نفر
۱,۳۴۴ نفر
۷ شهریور ۱۳۹۴
۵۴۲ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۳   کاربر ۱۳   صفحه
۰۶/۰۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۰   کاربر ۱۱   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۰۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۵/۳۱ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۵/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۷۷ ۱ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۹ ۰ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۱۰ ۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰۲ ۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۱ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۶ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱۳ ۰ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۲۵ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۲۱ ۰ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۹ ۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۱۸ ۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۱ ۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۷ ۰ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۰۴ ۰ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۸۲۸ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۵۳۰ ۱۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰,۴۵۴ ۱۸ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۵۶۶ ۸ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۸۳۴ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۳۰۷ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸,۰۷۴ ۱۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۵۶۳ ۱۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۲۰۰ ۱۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶,۳۱۵ ۱۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۵۴۹,۶۸۴ ۵۲ %
USA
USA
۴۰۷,۶۲۰ ۱۴ %
UKR
UKR
۱۹۲,۳۵۳ ۶ %
ZZZ
ZZZ
۱۷۷,۷۲۸ ۶ %
DEU
DEU
۱۴۶,۲۶۶ ۵ %
RUS
RUS
۱۳۷,۱۵۱ ۵ %
ROM
ROM
۱۲۰,۶۷۹ ۴ %
CHN
CHN
۶۱,۲۶۱ ۲ %
GBR
GBR
۴۸,۷۱۳ ۲ %
FRA
FRA
۳۴,۹۴۵ ۱ %
ITA
ITA
۲۲,۶۹۶ ۱ %
CAN
CAN
۱۶,۸۲۷ ۱ %
NLD
NLD
۱۵,۹۴۵ ۱ %
TUR
TUR
۱۵,۵۴۱ ۱ %
IND
IND
۱۱,۳۹۲ ۰ %
AUT
AUT
۱۰,۷۸۷ ۰ %
POL
POL
۹,۳۲۵ ۰ %
DNK
DNK
۸,۸۶۵ ۰ %
KOR
KOR
۸,۳۵۸ ۰ %
AUS
AUS
۷,۴۵۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۵۳۲ ۳۴ %
Chrome
Chrome
۵۲۶ ۳۴ %
Other
Other
۲۵۳ ۱۶ %
Mozilla
Mozilla
۱۵۱ ۱۰ %
Safari
Safari
۵۹ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۶ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۵ ۰ %
Edge
Edge
۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۳ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۲ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۴۰۵ ۲۶ %
Linux ۳۸۳ ۲۵ %
Windows 10 ۳۳۴ ۲۲ %
Windows 7 ۳۲۶ ۲۱ %
iOS ۴۰ ۳ %
XP ۲۸ ۲ %
Windows 8 ۱۲ ۱ %
Vista ۲ ۰ %
Android ۲ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده